Registrácia

Pre registráciu je potrebné vyplniť nasledujúce údaje.

Musíte vyplniť PZS lekárne.

Musíte vyplniť Email.
Musíte vyplniť Heslo.
Musíte vyplniť Potvrdenie hesla.

Musíte vyplniť Meno.
Musíte vyplniť Priezvisko.

Musíte vyplniť Názov lekárne.
Musíte vyplniť Adresa lekárne (ulica, č.d.).
Musíte vyplniť Adresa lekárne (mesto).
Musíte vyplniť Adresa lekárne (psc).
Som zdravotnícky pracovník    

Musíte vyplniť Člen družstva Vaša Lekáreň.
Musíte vyplniť súhlas so zasielaním marketingových informácii.
Musíte vyplniť súhlas s evidenciou v databáze.