15000poloziekskladom

Diffusil Rýchloschnúci repelent proti kliešťom 100 ml repelentný sprej

Diffusil Rýchloschnúci repelent proti kliešťom
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
5,19 €
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Diffusil Rýchloschnúci repelent proti kliešťom

Repelent, dlhodobá ochrana pred kliešťami. Odpudzuje kliešte aj komáre a to až 8 hodín od aplikácie. Zanecháva príjemný pocit suchosti na pokožke. Odpudzuje bežné komáre, ale aj tropické a tigrované komáre, ktoré môžu byť nositeľmi malárie, žltej horúčky, horúčky dengue a západonilskej horúčku. Vhodné na použitie širokou verejnosťou iba v exteriéri a dobre vetraných priestoroch.

Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg).
Číslo autorizácie: SK17-MRP-019.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Viac na adc.sk

Použitie

Dávkovanie: 1 g prípravku na 645 cm2, viď. návod.

Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepať. Nádobka sa drží vzpriamene 15 - 20 cm od pokožky. Dýza sa nasmeruje na povrch, ktorý chcete ošetriť. Po dobu 1 sekundy sa odhalená pokožka rovnomerne postrieka pomalým mávnutím na nasledujúcich oblastiach:

Dospelí: Krk, ruky, predlaktie a vrchné časti chodidiel.
Použitie na tvári: Malé množstvo sa nasprejuje do dlaní a nanesie sa na tvár dospelého.

Deti vo veku 2 a viac rokov: Krk a vrchné časti chodidiel.
Použitie na tvári: Malé množstvo sa nasprejuje do dlaní dospelého a nanesie na tvár dieťaťa.

Upozornenie: Vyhnite sa oblasti očí a úst. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Neaplikujte viac ako 1x za 24 hodín a vyhnite sa jeho nadmernému použitiu. Deťom mladším ako 12 rokov sprej na ruky neaplikujte. Nepoužívajte pod oblečením. Nevdychujte aerosóly. Po návrate do interiéru si ošetrenú pokožku umyte mydlom a vodou. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Pred jedlom a po použití výrobku si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Nekontaminujte potraviny, riad alebo iné povrchy, ktoré môžu s jedlom prísť do kontaktu. Odporúča sa, neošetrenú pokožku zakryť oblečením a tak zabrániť kontaktu pokožky s hryzúcim hmyzom. Neaplikujte na porušenú alebo podráždenú pokožku. Pri podráždení pokožky prerušte používanie. Nenanášajte na alebo do blízkosti syntetických materiálov (mimo nylonu), nábytku, plastov, hodinových sklíčok, kožených a lakovaných povrchov, vrátane automobilov.

Prvá pomoc:
Po požití: Nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Vypláchnite ústa vodou. Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára.
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. 

Skladovanie: Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnej nádobe. Skladujte na chladnom, suchom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu/obal v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie: Neznečisťujte vodné plochy ani vodné toky chemickými látkami ani odhodením použitej nádoby. Prípravok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevypúšťajte do kanalizácie. Nepoužívajte nádobu opakovane.

Informácie o výrobku
 • EAN
  5000204302530
 • Značka
  Diffusil
 • Pre koho
  Deti, Dospelí, Dospievajúci
 • Vhodné od
  2 roky
 • Na čo je
  Odpudzuje hmyz, Proti kliešťom
 • Časti tela
  Tvár, Krk, Nohy, Ruky
 • Forma
  Sprej
 • Vlastnosti
  Repelentný
Tento produkt ešte nebol hodnotený
Diffusil Rýchloschnúci repelent proti kliešťom
Diffusil Rýchloschnúci repelent proti kliešťom 100 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
Odporúčame vám tieto podobné produkty

Diffusil Repelent Family Spray

100 ml repelentný sprej
-10%
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
4,69 €
5,19 €

Diffusil Repelent Dry Effect Spray

100 ml repelentný sprej
-9%
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(1)
3,99 €
4,39 €

Diffusil Repelent Plus Spray

100 ml repelentný sprej
-9%
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
4,09 €
4,49 €

Predator Deet 16% Repelent

150 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
6,09 €

Predator Forte Deet 24,9% Repelent

150 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
7,59 €
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
4,79 €

BROS Spray na odevy

90 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
4,79 €

BROS Repelent proti komárom a kliešťom

100 ml repelentný rozprašovač
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
4,39 €

Predator Forte Deet 24,9% Repelent

90 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
5,19 €

Predator Green Lander Repelent

150 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
10,39 €

KliešteStop

100 ml repelentný sprej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
10,89 €

Dr. Müller 100% čistý Tea Tree Oil

10 ml čajovníkový olej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
6,29 €

Dr. Müller 100% čistý Tea Tree Oil

30 ml čajovníkový olej
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
15,29 €

Dr. Müller 100% čistý Tea Tree Oil

4 ml čajovníkový olej roll-on gulička
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
5,79 €
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
1,99 €
Na sklade >10ks
Môžete mať 28.5.2024
(0)
7,69 €