Späť na Rady lekárnika

Všetko o celiakii – príčiny, príznaky, diagnostika

8 min.
Všetko o celiakii – príčiny, príznaky, diagnostika

Obilniny patria k neodmysliteľnej súčasti nášho jedálnička. Ich konzumácia však môže spôsobovať rôzne ťažkosti, a to od tráviacich problémov až po depresie. Viete, čo je to celiakia, ako jej predchádzať, a ktoré obilniny sú bezpečné pre pacientov s touto diagnózou?

 1. Čo je celiakia?
 2. Čo je lepok? 
 3. Kto trpí celiakiou?
 4. Aké faktory sa podieľajú na vzniku celiakie?
 5. Diagnostika celiakie
 6. Priebeh celiakie
 7. Ako sa celiakia prejavuje?
 8. Celiakia u detí
 9. Celiakia u starších detí, adolescentov a dospelých
 10. Prevencia celiakie
 11. Ako liečiť celiakiu?
 12. Bezlepkové potraviny
 13. Tip na záver

Čo je celiakia?

Celiakia je celoživotné, celosvetovo rozšírené, autoimunitné ochorenie (imunitný systém bojuje proti tkanivám alebo bunkám vlastného organizmu). Je spôsobená neznášanlivosťou lepku (gluténu), po ktorého požití dochádza k poškodeniu sliznice tenkého čreva. Takéto poškodenie vedie k poruche vstrebávania mikroživín (vitamínov a minerálov), z čoho následne vyplývajú mnohé prejavy tohto ochorenia. Neliečená celiakia môže v konečnom dôsledku viesť až ku vzniku nádorov.

Čo je lepok?

Lepok, známy aj ako glutén, je bielkovina obsiahnutá v niektorých obilninách. Samotný lepok sa ďalej skladá z menších častí, medzi ktorými nachádzame aj látku s názvom gliadín. Práve on vyvoláva reakciu, ktorá vedie k zápalu tenkého čreva. Jednotlivé obilniny sa líšia jeho obsahom. V pšenici sa nachádza v najväčšom množstve, v ovse, naopak, v najmenšom.

Obilniny, ktoré nie sú vhodné pre pacientov s celiakiou:

 • pšenica a jej druhy – špalda, tritikale, kamut,
 • jačmeň,
 • raž,
 • ovos – práve ten je často diskutovaný v súvislosti s bezlepkovou diétou. Niektoré zdroje totiž uvádzajú, že samotný ovos sa považuje za bezlepkový. Táto informácia je však sporná. Okrem toho sa ovos zvyčajne pestuje a spracováva spolu s inými obilninami, čo môže spôsobiť jeho následnú kontamináciu lepkom. Existujú však ovsené produkty, pri ktorých výrobca uvádza, že ovos v nich obsiahnutý sa pestoval na osobitných poliach, kde nemohlo dôjsť k jeho kontaminácii. Pred zaradením ovsa do svojho jedálnička pri bezlepkovej diéte by ste sa však mali radšej poradiť s lekárom.

Kto trpí celiakiou?

Z dostupných dát vyplýva, že celiakiou trpí pol až jedno percento Európanov. Na Slovensku postihuje zhruba každého dvestopäťdesiateho obyvateľa. Na dve až tri ženy trpiace celiakiou pripadá len jeden muž s týmto ochorením. Výskyt celiakie celosvetovo stále stúpa.

Aké faktory sa podieľajú na vzniku celiakie?

Z hľadiska vplyvu na rozvoj celiakie zohrávajú dôležitú úlohu faktory:

 • genetické – vplyv genetiky na výskyt celiakie je jednoznačný vzhľadom na fakt, že týmto ochorením často trpia obe jednovaječné dvojčatá, ďalej prvostupňoví príbuzní pacientov s celiakiou (rodičia, súrodenci, deti) a tiež druhostupňoví príbuzní, avšak už v menšej miere,
 • imunologické – jedná sa o chybnú reakciu imunitného systému, kedy organizmus jednak vytvára protilátky proti lepku, jednak proti vlastným štruktúram tenkého čreva,
 • enviromentálne (faktory životného prostredia) – v tomto prípade je kľúčovým faktorom práve samotný lepok.

U detí, u ktorých sa predpokladá vývin celiakie (napríklad z dôvodu, že ňou trpia rodičia alebo starší súrodenci), sa odporúča očkovanie proti rotavírusom. Pri rotavírusovej infekcii by totiž mohlo dôjsť k poškodeniu sliznice čreva, a tak k zvýšeniu rizika rozvoja celiakie.

Vyššie riziko celiakie majú pacienti s niektorými autoimunitnými ochoreniami (cukrovka 1. typu, pečeňové ochorenia, reumatoidná artritída, ochorená štítnej žľazy a podobne) a niektorými syndrómami (Downov syndróm a iné).

Diagnostika celiakie

Pred začiatkom diagnostického procesu je nevyhnutné, aby mal pacient stravu bohatú na lepok (asi 4 krajce bieleho chleba denne alebo iná alternatíva s približne rovnakým obsahom lepku) na obdobie minimálne dvoch, ideálne až šiestich týždňov. Následne sa na základe vzoriek odobratých z tenkého čreva a z krvi zváži diagnóza. Aby mohol lekár potvrdiť celiakiu, musí byť pozitívny výsledok pri obidvoch vzorkách.

Na trhu je dostupný samodiagnostický test na vyšetrenie z krvi, ktorý si môžete urobiť v pohodlí domova. Na skutočné potvrdenie celiakie však nestačí. Pokiaľ je ale váš výsledok pozitívny, obráťte sa na ošetrujúceho lekára. Je tiež vhodný na sledovanie účinnosti bezlepkovej diéty. 

Celiatik Test Samodiagnostika celiakie

1 samodiagnostický test z krvi
Aktuálne nedostupný
14,59 €

Priebeh celiakie

Priebeh celiakie sa s postupujúcim vekom pacienta mení. U malých detí prevládajú gastrointestinálne príznaky. Tie ustupujú už počas dospievania, kedy môže byť jediným prejavom neskorší nástup puberty. U dospelých prevažujú skôr mimočrevné príznaky, ktoré si často ani samotný pacient, ani lekár nespojí s diagnózou celiakie.

Ako sa celiakia prejavuje?

Prvé príznaky celiakie sa prejavujú po spustení imunitnej reakcie na lepok, čo nastáva po jeho konzumácii. To sa však nemusí udiať hneď po prvom kontakte, môže sa tak stať napríklad až pri oslabení imunitného systému vplyvom choroby či stresu. Vďaka tomu prežíva dlhodobo mnoho pacientov s celiakiou bez jej príznakov, prípadne s minimálnymi prejavmi, ktorým nevenujú pozornosť. Navyše, celiakia sa nezriedka maskuje príznakmi, ktoré sú typické pre rôzne iné ochorenia, čo významne sťažuje jej diagnostiku.

Len zhruba 10 % pacientov trpí typickými prejavmi celiakie. V súvislosti s týmto faktom sa stretávame s „fenoménom ľadovca“, čo znázorňuje, že síce je celiakia prítomná u mnohých pacientov, no len pacienti s typickými prejavmi (vrchol ľadovca) bývajú správne diagnostikovaní. Zvyšok ľadovca (pod hladinou) tvoria pacienti bez príznakov alebo s netypickými príznakmi, ktoré sú často považované za príznaky iných ochorení. 

Závažnosť ochorenia a celkového zdravotného stavu pacienta závisí od rozsahu postihnutia tenkého čreva.

Celiakia u detí

Celiakiu (ak sa prejavuje) je možné odhaliť už v detskom veku. S prvými príznakmi sa totiž môžeme stretnúť v čase, keď dieťa začína prijímať aj inú ako výlučne mliečnu stravu. Medzi najčastejšie prejavy v tomto období patrí:

 • nízky prírastok hmotnosti,
 • hnačka, zápcha, nafukovanie,
 • podráždenosť bez zjavnej príčiny,
 • vysušená pokožka,
 • bledé sliznice,
 • nízky záujem o okolie,
 • únava, spavosť.

Celiakia u starších detí, adolescentov a dospelých

Ak sa s celiakiou stretávame neskôr, často sa prejavuje príznakmi, ako sú:

 • opakujúce sa bolesti brucha,
 • opakujúca sa nevoľnosť a vracanie,
 • hnačka, zápcha, nafukovanie,
 • poškodená zubná sklovina,
 • kožné prejavy, ako napríklad pigmentácie, ekzém či vyrážky (odborne herpetiformná dermatitída – je považovaná za formu celiakie, prejavuje sa svrbiacimi pľuzgiermi na koži; uvádza sa, že táto forma celiakie sa vyvinie až u 15 - 25 % pacientov trpiacich týmto ochorením),
 • znížená hustota kostí, čo často vedie k opakovaným zlomeninám,
 • nízky vzrast,
 • u dospievajúcich neskorší nástup puberty,
 • svalové kŕče,
 • migréna,
 • epilepsia,
 • opuchy,
 • poruchy menštruačného cyklu,
 • poruchy plodnosti,
 • opakované potraty,
 • depresia a mnohé iné.

Vyšetrenie krvného obrazu zvyčajne odhalí chudokrvnosť, nedostatok železa, niektorých vitamínov a stopových prvkov.

Prevencia celiakie

Výsledky niektorých štúdií ukazujú, že riziko vzniku celiakie je nižšie pri zavádzaní lepku u dojčených detí oproti deťom na umelej mliečnej formule. Ďalším preventívnym faktorom je postupné zavádzanie lepku v malých množstvách, keďže nárazové pridanie lepku k strave dieťaťa môže takisto zvýšiť riziko vývoja tohto ochorenia. Okrem toho, ideálnym vekom pre zavedenie lepku je štvrtý až siedmy mesiac. Skoré, ale aj neskoré zavedenie lepku taktiež zvyšuje riziko rozvoja celiakie. Aj keď nevieme ovplyvniť všetky rizikové faktory vzniku celiakie, môžeme sa pokúsiť zamerať aspoň na tie, s ktorými vieme niečo urobiť.

Ako liečiť celiakiu?

Základným pilierom liečby celiakie je celoživotná bezlepková diéta. Tá býva doplnená substitučnou terapiou, čo znamená, že pacient užíva vitamíny a minerály, ktoré mu chýbajú kvôli zníženej schopnosti čreva vstrebávať tieto látky. Ak je užívanie tabliet nedostačujúce, nariadená je injekčná liečba. V niektorých špeciálnych prípadoch (pacienti s ťažkou formou celiakie, pri rôznych komplikáciách celiakie a podobne) sa podávajú lieky na zmiernenie tohto stavu (glukokortikoidy, biologická liečba a iné).

V začiatkoch liečby celiakie je mnohým pacientom nariadené aj dodržiavanie bezlaktózovej stravy (diéta pri neznášanlivosti mlieka a mliečnych produktov). Je tomu tak preto, že poškodená sliznica tenkého čreva často nevytvára dostatočné množstvo enzýmu laktáza potrebného na trávenie mliečnych produktov, čo môže spôsobovať ďalšie ťažkosti. Po nejakom čase dodržiavania bezlepkovej diéty dochádza k zotaveniu sliznice a znovuobnoveniu tvorby laktázy, vďaka čomu môže väčšina pacientov opäť zaradiť do svojho jedálnička mlieko.

Bezlepkové potraviny

Pri bezlepkovej diéte je nevyhnutné vylúčiť z jedálnička všetky potraviny obsahujúce lepok. Aby sa mohli jednotlivé výrobky považovať za bezlepkové, musia spĺňať limit – maximálne 20 mg lepku na 1 kg finálneho produktu. Takéto potraviny môžu následne niesť označenie bez lepku, gluten free, bezgluténové, prípadne sa označujú symbolom preškrtnutého klasu.

Za vhodnú náhradu obilnín sa považujú – kukurica, sója, pohánka, zemiaky, ryža, proso (a teda aj pšeno), amarant. V súčasnosti sa na trhu nachádza tiež veľké množstvo špeciálnych potravín určených pre účely tejto diéty. Pacienti si môžu vybrať z rôznych druhov múk, cestovín, sušienok, hotového pečiva, dostupné sú knedle, parené buchty a mnohé iné. Nevýhodou však zostáva, že takéto potraviny sú zväčša drahšie ako ostatné. Pacienti s riadne diagnostikovanou celiakiou majú každomesačne nárok na predpis týchto potravín lekárom. Keďže je ich počet limitovaný zdravotnou poisťovňou, často sa tak nepokryje reálna mesačná potreba pacienta.

Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
1,99 €

Schär BON MATIN žemle

bezgluténové sladké pečivo 4 ks 1x200 g
Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
3,49 €

Schär Fruit Müsli

bezgluténové müsli s ovocím, 1x375 g
Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
4,49 €
Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
2,29 €
Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
3,69 €

Liana Fine Mix

plv (bezlepková zmes na perníky) 1x300 g
Na sklade >10ks
Môžete mať 16.7.2024
3,19 €

Najväčší problém pri tejto diéte však je, že sa lepok nachádza v mnohých výrobkoch, v ktorých by sme ho nehľadali. Pacienti by si teda mali dávať pozor na horčicu, kečup, zmes korenín, omáčky, instantné polievky, údeniny, prášok do pečiva, niektoré druhy alkoholu, jogurty, zmrzlinu a ďalšie. Lepok sa dokonca nachádza aj v pomocných látkach pri výrobe niektorých liekov a výživových doplnkov, čo môže taktiež spôsobovať komplikácie.

Prečítajte si viac o bezlepkovej strave a bezlepkovej diéte. 

Tip na záver

Na Slovensku, ale aj inde vo svete existujú viaceré občianske združenia, spolky či skupiny na sociálnych sieťach určené pacientom s celiakiou. Pre človeka s čerstvou diagnózou môžu byť veľmi nápomocné vďaka poradenstvu, zdieľaniu receptov, tipov na reštaurácie či rôzne bezlepkové produkty. Ak sa celiakia týka aj vás alebo vašich blízkych, neváhajte sa pridať k takejto komunite.

Pred použitím ktoréhokoľvek lieku, výživového doplnku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo návod na použitie.

Príznaky nízkeho krvného tlaku a ako ho liečiť
Mohlo by vás zaujímať
Príznaky nízkeho krvného tlaku a ako ho liečiť
Ako bojovať s laktózovou intoleranciou – jej príznaky a príčiny
Ako bojovať s laktózovou intoleranciou – jej príznaky a príčiny
Trápi vás pocit nafúknutého brucha, nevoľnosť, hnačky či iné tráviace ťažkosti? Možno je za tým mliečny cukor nachádzajúci sa najmä v mlieku a mliečnych produktoch. Mnohí si život bez nich nevieme ani predstaviť. Je nutné sa ich úplne vzdať? Vedeli ste, že alergia na mlieko nie je to isté čo intolerancia laktózy? Prečítajte si viac o neznášanlivosti laktózy, o príčinách jej vzniku, príznakoch…
8 min.
Čítať viac
Bolesť v ramene – príčiny a liečba
Bolesť v ramene – príčiny a liečba
Bolesť v ramene môže spôsobiť, že aj jednoduchý úkon, akým je napríklad česanie vlasov, sa javí ako veľký problém. Bolesť môže byť náhla alebo sa objaví postupne. V tomto článku sú uvedené najbežnejšie stavy bolesti ramena, s ktorými sa môžete stretnúť, a tipy, ako ich riešiť.
3 min.
Čítať viac