Späť na Rady lekárnika

Zápal hrubého čreva - ako postupovať pri príznakoch

6 min.
Zápal hrubého čreva - ako postupovať pri príznakoch

Zápal čreva je celoživotné ochorenie. Pri takomto ochorení sa strieda obdobie bez príznakov s obdobím, kedy pacient pociťuje ťažkosti. Aké ochorenia radíme medzi zápaly hrubého čreva, ako vznikajú, aké sú ich príznaky a možnosti liečby, si priblížime v tomto článku.

 1. Delenie zápalov hrubého čreva
 2. Príčiny vzniku
 3. Crohnova choroba
 4. Ulcerózna kolitída
 5. Liečba zápalu hrubého čreva
 6. Kedy k lekárovi?

Delenie zápalov hrubého čreva

Medzi zápaly hrubého čreva sa najčastejšie radia 2 ochorenia. Konkrétne sa jedná o:

 1. Crohnovu chorobu,
 2. ulceróznu kolitídu,

niekedy sa do tejto kategórie zaradzuje aj tretí typ – označuje sa aj ako prechodný či bližšie neurčený.

Tieto spomínané ochorenia sú chronické a ide o tzv. nešpecifické (idiopatické) zápaly čreva. Označujú sa aj skratkou IBD z anglického názvu Inflammatory bowel disease.

Okrem Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy existujú aj infekčné zápaly a iné typy zápalov hrubého čreva.

Príčiny vzniku

Presná príčina vzniku zápalu hrubého čreva nie je úplne objasnená. Zápalový proces vzniká pravdepodobne kombináciou:

 • genetickej (vrodenej) predispozície,
 • pôsobením
  • vonkajších faktorov, ako je fajčenie, vysoký prijem rafinovaného cukru, stres,
  • a vnútorných faktorov – infekčné príčiny – tvorba zápalových mediátorov anaeróbnymi baktériami v čreve.

Crohnova choroba

Crohnova choroba môže postihovať akúkoľvek časť tráviacej trubice – nie iba hrubé črevo samotné. Najčastejšie postihuje koncový úsek tenkého čreva (tzv. ileocekálna oblasť).

Choroba postihuje najmä hlboké vrstvy tráviacej trubice, pričom dochádza k poškodeniu jej sliznice. Choroba sa môže časom vyvíjať a rovnako sa môžu aj meniť miesta, na ktorých zápal prebieha.

Pacienti, u ktorých Crohnova choroba postihuje hrubé črevo, majú zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Prejavy Crohnovej choroby

V dôsledku zápalového procesu dochádza k opuchu a poškodeniu sliznice tráviaceho traktu. To môže viesť ku krvácaniu sliznice čreva v postihnutej, zapálenej časti a k hnačkám. Zápalový proces zároveň vedie k zníženému vstrebávaniu živín cez črevnú stenu – k tzv. malabsorbcii. Časté je aj nechutenstvo, bolesti brucha. S týmito tráviacimi problémami súvisí následný pokles na váhe.

Dlhodobý zápal môže spôsobiť vznik jaziev a zúženie čreva. To vedie ku kŕčom brucha a poruchám trávenia – potrava nedokáže putovať tráviacim traktom. 

Prejavy Crohnovej choroby sa môžu týkať aj iných oblastí mimo tráviaceho traktu. Pacienti s Crohnovou chorobou často trpia aj:

 • artritídou – zápalom kĺbov,
 • erythemou nedosum – zápal podkožného tkaniva,
 • periférnou artropatiou – ochorením kĺbov, ktoré vedie k postupnému zničeniu kĺbu.

Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída postihuje výlučne hrubé črevo, a to najmä rektum – konečník (až u 95 % pacientov).

Prejavy ulceróznej kolitídy

Pre ulceróznu kolitídu sú typické:

 • krvavé hnačky – ktorých frekvencia môže byť aj 10 až 20x za deň,
 • nutkanie na stolicu,
 • tenezmy – pocit neúplného vyprázdnenia po defekácii,
 • a podobne ako pri Crohnovej chorobe môže sa objavovať:
  • porucha vstrebávania živín,
  • bolesti brucha,
  • úbytok na hmotnosti,
  • zvýšená teplota,
  • únava.

Podobne ako pri Crohnovej chorobe, aj pri ulceróznej kolitíde sa prejavy ochorenia vyskytujú aj v iných častiach ľudského tela. Pri ulceróznej kolitíde ide najmä o:

 • vážne zápaly tkaniva oka,
 • periférnu artropatiu – ochorenie kĺbov, ktoré vedie k postupnému zničeniu kĺbu,
 • erythrema nodosum – zápal podkožného tkaniva,
 • pyoderma gangrenosum – hnisavé zápalové reakcie poškodzujúce vlasové folikuly, potné žľazy a mazové žľazy,
 • sakroileitídu – tzv. zápalové ochorenie panvy – ide o zápal panvových kĺbov,
 • ankylozujúcu spondylitídu – reumatické ochorenie, ktoré postihuje najmä panvu, chrbticu a hrudný kôš,
 • ochorenia pečene a žlčníka.

Rovnako aj pacienti s ulceróznou kolitídou majú zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Liečba zápalu hrubého čreva

Liečba zápalu hrubého čreva zahŕňa viaceré skupiny liečiv. Nakoľko je však diagnostika a aj následná liečba komplexná, dlhodobá a vyžaduje odborný prístup, vždy patrí do rúk lekára. Ten posúdi zdravotný stav a predpíše vhodnú liečbu. Po nastavení liečby sú dôležité pravidelné kontroly u lekára (aj vtedy, ak pacient nepociťuje akútne ťažkosti).

V liečbe Crohnovej choroby sa najčastejšie predpisujú:

 • aminosalicyláty – mesalazín,
 • antibiotiká – ciprofloxacín,
 • glukokortikoidy – nepoužívajú sa ako udržiavacia terapia,
 • imunomodulačná terapia –
  • tiopuríny – využíva sa pri udržiavaní remisie*,
  • metotrexát,
  • cyklosporín A,
 • biologická liečba.

V liečbe ulceróznej kolitídy sa využívajú najmä:

 • aminosalicyláty – mesalazín,
 • glukokortikoidy – v súčasnosti je cieľom minimalizovať ich použitie pre ich nežiaduce účinky, po dosiahnutí remisie* sa upúšťa od ich podávania a pacient ostáva na inej udržiavacej liečbe,
 • imunomodulačná terapia –
  • tiopuríny – používajú sa u pacientov ktorí mali skorý relaps*, prípadne časté relapsy,
  • metotrexát,
  • cyklosporín,
 • biologická liečba.
 • Fekálna transplantácia – označuje sa aj ako fekálna mikrobiálna terapia. Pri tejto terapii je stolica odobratá zdravému človeku a po spracovaní je endoskopicky podávaná pacientom s ulceróznou kolitídou so zámerom obnovenia zdravej črevnej mikroflóry – ide o experimentálnu, alternatívnu liečbu. 

V prípade Crohnovej choroby sa pristupuje aj ku chirurgickej liečbe, kedy sa odstraňujú komplikácie, ako sú napríklad abscesy, fistuly, nepriechodnosť čriev. V niektorých prípadoch sa pristupuje k samotnému odstráneniu časti zapáleného čreva. Pri ulceróznej kolitíde sú tieto operačné zákroky zriedkavejšie. K chirurgickým zákrokom sa pristupuje len pri naozaj komplikovaných a ťažkých prípadoch.

*Remisia ochorenia – stav, kedy sú príznaky ochorenia zmiernené, potlačené. Opakom je relaps – návrat príznakov ochorenia po remisii.

Okrem liečby, ktorú predpisuje lekár, je veľmi dôležitá aj podporná liečba a životospráva. Nevyhnutná je dostatočný príjem tekutín a doplnenie dôležitých vitamínov, minerálov, ktoré telo vo veľkom stráca počas hnačky

V prípade voľnopredajných liečiv a výživových doplnkov sa pri liečbe ulceróznej kolitídy osvedčili probiotiká s obsahom kmeňov E.coli počas udržiavacej liečby. Rovnako sa využívajú napríklad probiotiká s obsahom Lactobacillus rhamnosusu LGG a iné. 

Čo sa týka používania probiotík pri Crohnovej chorobe, ako vhodná kombinácia k liečbe sa javia probiotiká s obsahom Saccharomyces boulardii.

Znášanlivosť probiotík je vysoko individuálna. O vhodnosti doplnkovej terapie je potrebné sa vždy poradiť s lekárom. 

Z hľadiska stravovania – neexistuje jednotná diéta alebo zoznam potravín odporúčaných či neodporúčaných. V zásade platí pravidlo – vyhýbať sa potravinám, ktoré danému pacientovi spôsobujú či už bolesti brucha alebo nevoľnosť – a to sa u každého človeka líši. Preto samotný pacient musí pozorovať svoje prejavy a zvážiť jedálniček.

V prípade ťažšieho životného obdobia a veľkého stresu sa odporúča navštíviť psychológa alebo psychiatra, nakoľko aj stres je veľkým spúšťačom týchto nešpecifických zápalových ochorení tráviaceho traktu.

Kedy k lekárovi?

Lekára je potrebné vyhľadať, ak:

 • trpíte častými hnačkami alebo dlhodobým nechutenstvom,
 • sa cítite slabý, unavený, chudnete,
 • ste spozorovali krv v stolici,
 • trpíte kŕčmi a bolesťami brucha,
 • máte dlhodobo horúčku alebo zvýšenú teplotu.

Ak máte zápal hrubého čreva diagnostikovaný a liečite sa a dôjde k zhoršeniu vášho zdravotného stavu, taktiež vyhľadajte lekára. 

Upozornenie: Článok má informatívny charakter a nenahrádza lekárske vyšetrenie alebo konzultáciu ohľadom vášho zdravotného stavu s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Pred použitím ktoréhokoľvek lieku, výživového doplnku alebo zdravotníckej pomôcky si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a návod na používanie a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Zdroje

 1. https://www.solen.sk/storage/file/article/bb46e351e0e2de70c34f337df47deded.pdf - Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti; MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 2. https://www.solen.sk/storage/file/article/90322776d7600pdf - Crohnova choroba; doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
 3. https://crohnclub.sk/o-ochoreniach
 4. https://www.solen.sk/storage/file/article/af3c9876e2717cbf27c4fd70ce06b0d7.pdf - Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly; Monika Fedorová, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
 5. https://crohnika.sk/fekalna-mikrobialna-transplantacia-je-nova-ucinna-liecba-ulceroznej-kolitidy/
Čo pomáha pri črevnej chrípke. Je prenosná?
Mohlo by vás zaujímať
Čo pomáha pri črevnej chrípke. Je prenosná?
Bezpečný spôsob opaľovania sa. Vyvarujte sa týmto chybám.
Bezpečný spôsob opaľovania sa. Vyvarujte sa týmto chybám.
Opálenie našej pokožky sa deje vďaka pôsobeniu UV žiarenia. Je to vlastne obranná reakcia nášho organizmu na slnečné žiarenie. Vďaka tomuto žiareniu sa v našej pokožke začína proces tvorby vitamínu D, ktorý je okrem iného nevyhnutný pre správne vstrebávanie vápnika, a tým aj pre rast, vývoj a funkciu kostí a zubov. Na strane druhej, nadmerné opaľovanie nie je veľmi zdravé a ani vhodné pre našu…
7 min.
Čítať viac
Ktorý opaľovací prostriedok si vybrať? Opaľovací krém, olej alebo sprej?
Ktorý opaľovací prostriedok si vybrať? Opaľovací krém, olej alebo sprej?
Opaľovacie prostriedky by mali byť nielen počas leta súčasťou našej každodennej rutiny. Na trhu je naozaj veľké množstvo rôznych foriem a typov, preto je niekedy ťažšie sa v nich zorientovať. V tomto článku vám prinášame prehľad opaľovacích prostriedkov a poradíme vám, ktorý si zvoliť.
5 min.
Čítať viac